Billeder / Billeder fra storevinterbadedag 5.november 2016

Billeder fra storevinterbadedag 5.november 2016

Løgstør vinterbader: | CVR: 35314504  | logstorvinterbadere@gmail.com